Jachira profanuje dzieło dla zwiększenia swojej popularności

To dzieło, niestety Jachira sprofanowała dla swoich celów popularności i zabłyśnięcia. A Ci którzy ci klaszczą Jachira, są głupcami. Przesłanie autora dzieła było całkowicie inne. I dołączam zdjęcie, które ukazuje 7 grzechów ludzkości wobec dzieci, tematycznie: pedofilię w murach religijnych, turystykę seksualną, wojnę domową w Syrii, liberalny obrót bronią palną, handel organami ludzkimi, otyłość i zanieczyszczenie nuklearne. Więc siedem fotografii na wystawie przedstawia główne problemy zagrażające podstawowej godności dzieci na całym świecie. Wycięcie jednego obrazka zniewala myślenie i kieruje odbiorcę, na jeden problem. Po co? Dla zabłyśnięcia. Sztuka jest po to, aby wyzwalać też myślenie,i zastanowić się nad faktami przemocy wobec dzieci. Ja wyciąłem jedno zdjęcie, które?